Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 

 

2018.02.11.

1.

Hang: Akkor már nem lesz érdekes.

Kép: Egy csap vagy kútforrás, ahonnan víz szokott folyni, de ebben a pillanatban nem jött víz belőle.

Jézus: Egyszer csak eljön az idő, hogy elhallgatnak prófétáim, választottjaim. Ez akkor fog bekövetkezni, mikor beköszönt a háromnapos sötétség. Akkor ez már nem lesz fontos.

2.

Hang: Átvitt értelemben kell, sok mindent.

Jézus: A képek mindig szimbólumok, átvitt értelemben kell vizsgálni. Sok mindent így mutatok meg neked.

3.

Kép: Egy férfi egy téren áll egy városban, térképpel a kezében. Mintha a térképen az adott tér rajta lett volna, de a valóságban már nem úgy voltak a dolgok. A férfi összegyűri a térképet.

Jézus: A keresztényüldözés közben akkora felfordulás lesz, hogy nemcsak a keresztek tűnnek el a templomokról, hanem teljesen lerombolják azokat. Ezért a hely felismerhetetlenné válik.

4.

Hang: Tudod, hogy meg kell élni naponta.

Kép: Egy nő hozzám beszél, majd akadozva beszél. Becsukja a szemét, kiöltötte a nyelvét, mintha rám nyújtotta volna, de valami betegség miatt, ami miatt ő is szenved.

Jézus: A sok hamis próféta hatására gyermekeim nyelve és értelme is összezavarodik, mert nem tudják, hogy a reformoknak, vagy a hagyományoknak higgyenek-e.

5.

Kép: Egy szökőkút, amelyből 4 irányba szökik a víz: észak-nyugat, észak-kelet, dél-kelet, és dél-nyugat irányba.

Kép: Egy tölcsérszerű örvény, melyből 5 irányba szökik a víz. A felső részében ugyanúgy, mint az előző képen: észak-nyugat, észak-kelet, dél-kelet, és dél-nyugat irányba, az ötödik sugár pedig az örvény alján, lefelé húz.

Jézus: A szökőkút a V4-eket jelenti, akik egységes álláspontjukkal meg akarják teremteni a nemzetek közötti békét, Európa országainak biztonságát és nyugalmát. A tölcsérszerű örvény Brüsszelt, és a nyugat-európai államok vezetőit jelenti, amely minden égtáj felé a migrációt sürgeti, amely le fogja húzni Európát.

6.

Hang: Mennyire vigyáznék rád.

Kép: Egy valaki kezét nyújtja nekem.

Jézus: Őrangyalod azzal van megbízva, hogy őrködjön feletted, de te nem gyakran hívod Őt. Ezért nyújtja feléd segítő kezét.

7.

Hang: Kiharcolni magadnak ezt.

Hang: Harcolj.

Jézus: Az ördögnek nagy a hatalma. Gondolati kísértéseket kapsz tőle. Az a feladatod, hogy harcolj a gondolataid tisztaságáért. Ezt úgy tudod megtenni, hogy az első rossz szónál azonnal hívsz Engem, Szent Mihályt, és Édesanyámat. Ha ezt elfelejted, a kísértések, a rossz gondolatok uralják az értelmedet és szívedet. Harcolj, és mi mindnyájan veled vagyunk.

8.

Hang: Előre haladsz ezzel.

Kép: Fehér tüskék.

Kép: Egy vastagtalpú csizmával rám akarnak lépni.

Jézus: A fehér tüske olyan szenvedés, ami Tőlem való, amit megengedek. Pl: egy betegség, vagy lelki seb. Ha ezt elfogadod, és rögtön fölajánlod, a lelked előrehalad ezzel. Ilyenkor ellenségem nagy dühvel el akar taposni.

9.

Az áldozathozatalról volt szó.

Hang: A nagyobbat…a legnagyobbat.

Értelmemben: Minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb ajándékot ad az Úr.

Jézus: Az áldozatokat ne méricskéld magadban. Minél nagyobb, annál szívesebben hozd meg. A nagyobb áldozat nagyobb érdemeket szerez neked, és a lelkeknek. A kicsi áldozat kisebbeket.

10.

Az életünkben megtörténő apróságokról volt szó.

Érzés: Az apróságok ugyanúgy szükségesek, mint a nagy dolgok. Addig nem teljesül be minden, míg nem teljesülnek be a kis dolgok is.

Hang: Mindennek megvan a helye

Jézus: Az élet tele van közeli és távoli célokkal, kis és nagy feladatokkal. Mindegyikre szükség van, terveim szerint a kis és nagy dolgoknak egyaránt meg van a helye az életedben. Ezért az apró dolgokat sem szabad elhanyagolni.

11.

Hang: Bátor becsületességgel végezzük.

Jézus: Vannak helyzetek, melyek megoldásához bátorság kell, mint pl. lelki testvéreid figyelmeztetése a gyengeségeikre. De ehhez becsületesség is kell, mert magadba kell zárni, nem beszélhetsz róla másnak.

12.

Kép: Egy hullámvonal, amelyet jobbra-balra húztak, ráztak.

Jézus: Sokan azt hiszik, hogy a katasztrófák a természetből fakadnak, és mindig, mióta a világ a világ, voltak. Pedig az igazság az, hogy ezt a sok természeti katasztrófát Atyám idézi elő, hogy felébressze a halott lelkeket. Mégsem tér meg az emberiség.

13.

Hang: Mindjárt fog engem egy pap…

Kép: Egy pap ül és gyóntat, egy másik pap jön, és felváltja őt a gyóntatásban.

Jézus: Ez a hang arra utal, hogy hamarosan be fogják szüntetni a fülbegyónás szentségét, a kép pedig a jelenlegi helyzetet mutatja, ahogy gyóntatnak, és felváltják egymást felszentelt gyermekeim.

14.

Kép: Egy lány kisbaba egy halvány rózsaszín lepedőn vagy takarón ült, játszadozott. Nagyon vidám volt, örült, mosolygott, nagyon kedves volt.

Jézus: Sajnos, a gyermekek nem olyanok, mint régen, mikor köztetek éltem. A 6 éves gyermek, akit példaként emeltem a magasra a tömeg elé, ártatlan, tiszta, és feddhetetlen volt. A mai 6 évesek sokan csúnyán beszélnek, engedetlenek, és végtelenül tiszteletlenek, nem hisznek Bennem. Csak ahogy a képen látod, a csecsemők és az egész kicsiny gyermekek ártatlanok és romlatlanok. Ma csak egy ilyen pici leányt tudnék felemelni elétek azzal, hogy ilyeneké a Mennyek Országa.

15.

Kép: Guadalupei Szűz.

A Szűzanya képen egyes kutatók többek között Mária övénél élő magzat szívhangját észlelték.

Jézus: Édesanyám szemében legnagyobb kincs a gyermek. Ő mindig az élet mellett foglal állást. Meghasad a Szíve az abortuszok láttán.

16.

Hang: A püspöknek… a pápának.

Kép: Egy király ül a királyi trónon, mellette balra a felesége. A királynak el van torzulva az arca, mert nagyon fáj neki valami.

Jézus: A püspöknek elsődleges feladata nyáját az igaz úton vezetni Isten felé. A pápának a Szentírásra, a Szent hagyományokra, és a tanító hivatalara támaszkodva koordinálnia kell a püspököket a tradíciókat követve. A király Én vagyok, a Mellettem ülő az Én Egyházam. Az arcom fájdalmas, mert látom a hanyatlást.

17.

Kép: Valaki rózsás arca, de mégis 3 arcfél volt.

Jézus: Így mutattam meg neked a Dicsőséges Szentháromságot.

18.

Hang: Betöltesz nekem valami célt.

Jézus: Minden embernek van rendeltetése a Földön.

19.

Hang: Bepótolhatatlan a szereteted.

Jézus: Minden ember szeretetére szükségem van. Mindenki másképpen szeret Engem. A te szeretetedet sem tudja senki más pótolni.

20.

Kép: Egy nagy csomó.

Kép: Emberek ülnek kupac ruhák mellett, kint a szabadban.

Jézus: A migráció Európára nézve egyelőre megoldatlan problémát jelent.

21.

Kép: Egy mocsár, halak úszkálnak benne, melyeket ki kell fogni.

Érzés: A mocsár a mai világot jelenti.

Jézus: Nemcsak Péterre vonatkozik, hogy „emberek halászává teszlek téged”. Minden embernek az a dolga, hogy miután saját lelkét rendbe tette, mentse a lelkeket, mint Péter tette.

22.

Kép: Egy lány, kint a földeken, felperzselt fák között, fél-sötétben próbál menekülni, elrejtőzni valakik elől

Jézus: Ez a lány jelképe a menekülő keresztényeknek, akiket üldöznek.

2018.02.18.

1.

Hang: Nehogy a csont kiszáradjon.

 

Gondolat: Az emberi testben a csont vérképző szerv, a csontvelőben képződnek a vörösvértestek, melyek oxigént szállítanak a szövetekhez. Oxigén nélkül agyhalál következik be, mely az ember halálát eredményezi.

Jézus: Az engesztelők adják az életet a világ szívének lüktetéséhez. Engesztelők imái nélkül kiszáradna a hitélet.

2.

 

Hang: Én nem tartozom a világba.

Hang: Felemelkedések.

 

Jézus: Én, Isten Fia, nem a világból származom, mégis meghaltam érte. Az üdvözülések száma azon múlik, hogy hány lélek tud felemelkedni a lelki fejlődés útján a célig.

3.

 

Kép: Egy valaki egy halom száraz levél alá bújt.

 

Jézus: Ez a kép a jövőből való. Eljön az idő, amikor üldözni fogják azokat, akik az igazság oldalán állnak. De Én a hűséges gyermekeimnek megmutatom, hova rejtőzzenek.

4.

 

Kép: Egy lány, kinek bíbor-lila palástja van, belép egy házba.

 

Jézus: A képen te vagy, a bűnbánat ruhába öltözködve. Menny be a rejtekedbe, és terítsd Elém bűnbánatod szőnyegét.

5.

 

Kép: Egy piros rózsa, melynek szirmai hol lángoltak, hol parázslottak.

 

Jézus: A kép azoknak az engesztelőknek a szimbóluma, akiknek szívében szenvedéseim iránti mély együttérzés hol lángol, hol parázslik.

6.

Arról volt szó, amikor egy valaki teljesen lemond önmagáról, mindent másoknak ad csak azért, hogy ők tovább éljenek

 

Jézus: A szentté válásnak egyik kritériuma, hogy már nem törődsz önmagaddal, egyre több erőt átadsz a rászorulónak, egészen lemerülsz, és szinte keresztre feszítve érzed magad. Én is így voltam ezzel. A leprások pl .úgy körülvettek, hogy alig kaptam levegőt. De nem törődtem vele, csak osztogattam gyógyító kegyelmemet. Megkaptam jutalmamat érte, a legnagyobb dicsőséget, ami létezik.

7.

Kép: Egy várfal tetején egy bajszos férfi áll, harcos katona, kard van nála, kék színű a felső ruházata.

 

Jézus: Ez a katona az engesztelők harcosa, aki a Szűzanya színeiben a gonosz lelkektől védi az engesztelő közösségeket.

8.

 

Kép: Egy valaki egy város egyik utcáján vagy terén nyilvános beszédet tartott, világoskék színű volt a ruházata.

 

Jézus: Lassan elérkezik az idő, mikor az igazaknak fel kell állni, és bátran beszélni kell Rólam, Atyámról, az Oltáriszentségről, és a rátok váró eseményekről. Ő a Szűzanya bátor harcosa.

9.

 

Kép: Egy nyitott Biblia lebeg a levegőben, majd a földre kerül, majd megrongálódik.

 

Jézus: A Biblia az örök érvényű könyv, az Igazság Könyve illetéktelen kezek miatt alá fog hullani a magasból, meg lesz tépázva, rongálva, át lesz írva.

10.

 

Kép: Egy nagyon mogorva hadvezér, harci ruhában van, sisak a fején, a szája lefelé kunkorodik.

 

Jézus: Ellenségem, az antikrisztus először békeszerzőként, az emberiség jótevőjeként mutatkozik, és mikor sikerült maga köré gyűjteni az ő embereit, haragvó, bosszúálló, és gonosz lesz.

11.

 

Kép: Egy település feletti égbolton egy nyitott könyv lebegett.

Hang: Hatalmas nagy hurrikán volt.

Jézus: A katasztrófák nem véletlen természeti jelenségek, hanem Isten büntető keze. Nézzétek a Szentírást, több jövendölés foglalkozik ezekkel.

 

12.

Hang: Miért raktad azt oda?

 

Hang: Jó forrás van.

 

Kép: A magasból nézek lefelé a Föld felé, és azt látom, hogy egy valaki egy magas faoszlop tetejére helyez valamit.

Jézus: A kép a jövőből van. Egy jövendőmondó választottam egy feliratot és egy nyilat helyez az oszlop tetejére: „Arra keressétek a tiszta vizet”. A vizek mindenfelé mérgezettek. Ő talált egy jó forrást.

13.

Hang: Észre kell venni… hogy a másikat szeretetből…

Jézus: Mikor a hideg és az éhség fog tombolni, észre kell venni a felebarátot, és segíteni kell, ahol lehet.

14.

 

Másokkal való törődésről volt szó.

Kép: Irgalmas Jézus.

Kép: Egy tányérszerű virág, melynek a széle körbe-körbe tele volt szőrrel.

Jézus: Törődj azokkal is, és légy irgalmas hozzájuk, akik szőrös szívűek, nem tudnak könnyen megnyílni az emberek felé.

15.

Szüleim házassági évfordulóját ünnepeltük egy étteremben.

Kép: Az étteremben emberek álltak, és aranyeső hullott rájuk.

Hang: Mintha kalászt mutatnék nekik.

 

Jézus: Amiért megünnepeltétek szüleid házassági évfordulóját, kegyelem záporát küldtem rátok. Azok is kaptak belőle, akik ott voltak az étteremben. Szeretném, ha szüleid, te, és mindazok, akik a képen voltak, érett kalászokká fejlődnétek, hogy csűrömbe begyűjthesselek benneteket.

16.

 

Kép: Fehér ruhás emberek, mint a zsákok, egymás tetején fekszenek.

 

Jézus: Ők a fehér vértanúk, akik vér nélkül áldozzák fel magukat az emberiségért.

17.

 

Hang: Meg kell, hogy etessem velük.

Hang: A plébániával.

Kép: Egy összefonott hajú lány balra mutat.

 

Jézus: A copfos lány a hamis próféta megbízottja. Az ő dolga félrevezetni a plébániákon papfiaimat.

18.

Vannak olyanok, kik nem tartják fontosnak azt, hogy keresztet vessenek magukon.

 

Érzés: A keresztvetés véd a gonosz támadásoktól.

 

Jézus: A keresztvetés nemcsak külsőség. Amikor érintjük homlokunkat, az Atya dicsőségét kívánjuk, amikor a szívünket, a Fiú dicsőségére gondolunk, amikor a vállunkat, a Szentlélek iránti hálára gondolunk, és az egész keresztvetéssel azt kívánjuk, hogy növekedjen a Szentháromság dicsősége minden ember szívében. A gépies keresztvetés nem tetszik Nekem.

19.

 

Különböző vallásokról volt szó, és átkeresztelkedésről.

Teréz anya mondta: a hindu legyen jó hindu, a muzulmán legyen jó muzulmán, a keresztény legyen jó keresztény.

Roger testvér, a Taizéi ökumenikus közösség volt vezetője református volt, és át akart volna térni a Katolikus vallásra. Az akkori pápa tanácsolta neki, maradjon református, hogy eképpen mutasson példát, és így tartsa össze a közösséget.

 

Érzés: Aki át akar térni a Katolikus vallásra, nem szabad megtagadni tőle. Nagy a különbség a között hogy az egyén Katolikus hit szerint él, vagy nem. Az Úr olyan kegyelmeket ad a Katolikus hitet gyakorlóknak, amelyet nem ad a nem Katolikus hitűeknek.

Jézus: Én nem vallásuk szerint ítélem meg gyermekeimet, hanem a hitük és cselekedeteik szerint. De boldog lehet az a lélek, aki Katolikus családba született bele, és ebben a hitben nevelkedett. Ugyanis, a legtöbb kegyelmet ebben a vallásban lehet megkapni. A Szentségeket, és Édesanyámat, mint Mennyei Anyát. Nem mindegy, hogy valaki megkapja a betegek szentségét, és úgy hal meg, vagy anélkül. Ez a szentség nem engedi, hogy elkárhozzon. Nem mindegy, hogy valaki szentgyónásban részesül, és Szent Véremmel lemosom a bűneit a gyóntatószékben, vagy csak úgy magában bűnbánatot gyakorol. Aki meggyónik, az mindig tiszta lappal indulhat, de aki csak megbánja bűneit, annál egymásra halmozódnak azok. Sorolhatnám az összes Szentséget, és rájönnétek, hogy a legtökéletesebben a 10 parancsolatot a Katolikus vallás tudja megőrizni a lelkekben.

20.

Arról volt szó, amikor kihagyják a közgyónás imáját és az egyetemes könyörgéseket a szentmiséből.

 

Érzés: Amikor ilyen misén veszek részt, hiányérzetem van ilyenkor, mintha nagyon fontosak lennének ezek is.

 

Jézus: A közgyónás nagyon fontos része a szentmisének, mert eltörli a bocsánatos bűnöket. Egyáltalán nem tetszik Nekem, hogy a közgyónás szövegét megreformálják egyes papok. Úgy már nem tudja kifejteni hatását. A hagyományos könyörgést sem szabadna elhagyni. Fontos, hogy a hívek tisztában legyenek azzal, hogy az Egyház tagjai miért könyörögnek Istenhez. Nem elég, ha csak magukban, gondolatban mondják, amit akarnak.

21.

 

Kép: Észak-Kelet felé haladok előre.

Jézus: A képpel kérem, hogy minden testvért biztass arra, hogy imádkozzon Oroszországért.

22.

Hang: Szétesnek, szétválnak egymástól.

 

Kép: Magasról nézem az eseményeket. A Földön emberek csoportja, elkülönülve tőlük egy távol-keleti nő integet felém, hogy vegyem őt észre. Az emberek piciknek látszottak.

Jézus: Migránsok sokaságát látod felülről, családjaik szétesnek, szétválnak. Káosz uralkodik a Földön. Egy Keresztény koreai nő integet feléd.

23.

Kép: Egy politikus nő fehér ovális képkeretben dél-keletre fordulva. Szürke színű a kép.

Jézus: Migrációt támogató svéd politikusnő néz dél-keletre, az Európába vágyakozó migránsokra.

2018.02.25.

1.

Kép: Egy templom bejárata, ahol Örökimádás folyik, barna színű, gótikus stílusú az ajtó, előtte állok az Úrral, az Úr lenyomja a kilincset

Jézus: Ezzel a képpel fel akartam kelteni a figyelmedet a Szentségimádás fontosságára.

2.

Hang (énekelve): Engedj Uram békében illatozni.

Kép: Egy templomban egy pap a szószéknél állva beszél a mikrofonba.

Jézus: A pap a mai Egyházat képviseli, aki könyörög még időért, haladékért, hogy Isten engedje, hogy az Ige jó illata terjedjen a hívek között.

3.

Hang: Egy gyűlésre hívni tégedet.

Kép: Fehér fény.

Jézus: Szeretném, ha ti kicsinyeim minél hamarabb összegyűlnétek, és beszélnétek a problémákról, kicserélnétek gondolataitokat, megosztanátok egymással örömeiteket. Egy ilyen gyűlésre hívlak meg téged.

4.

Kép: Felülnézetből, egy lámpa fénye alatt egy kisebb méretű, piros négyzet alakú asztal, körülötte ülnek, és megbeszélést tartanak.

Jézus: A keresztényüldözés alatt a hozzám hűséges papfiaim a rejtekben összeülnek, és megbeszélik a rájuk váró feladatokat.

5.

Kép: A magyar parlament egy nagyon díszes termében vagyok, ahol a határozatokat hozzák.

Kép: Rossz döntés hatására, pl: ami a Keresztény hit ellen fordul, leomlik a díszes terem, egy romhalmaz válik belőle. Amikor jó döntést hoznak, az épület nemcsak hogy felépül, hanem ki is díszesedik.

Jézus: Ha nem diadalmaskodik az Igazság, amiért harcol a mai magyar kormány, akkor összeomolhat a nemzet.

6.

Elhangzott: „Az iszlám az utolsó remény.”

Kép: Nagyon kevesen vannak a Katolikus templomban, majd egyre kevesebben jönnek.

Kép: Emberek rejtekben gyülekeznek a hitüket gyakorolni.

Kép: Sokan a templomban, de egy olyan vallást gyakorolnak, amely eddig nem volt.

Jézus: Ha a bevándorlással és iszlámmal szimpatizálók győznének a harcban, a keresztények megfogyatkoznának. Csak bujdokolva mernék vallásukat gyakorolni. Amikor összekeverednek a vallások, újra megtelnek a templomok, de ez nem igazi ökumenizmus, hanem a hamis isten imádása.

7.

Kép: Szent István király arca közelről, dél-kelet felé néz, az orrának és arcának vonása egy határozottságra utal. A Magyar Szent Korona a fején, a kereszt a Korona tetején egyenesen áll, az Ég felé.

Jézus: Szent István a Mennyből szomorúan tekint a muszlimokra, félti országát. Mikor a magyar nemzet a harc végén felemelkedik, a kereszt a Szent Korona tetején egyenesen, az Ég felé áll, és tündöklik a fényben.

8.

A Húsvét megünnepléséről volt szó.

Hang: Felrúgjuk.

Jézus: Az Ortodox vallás azzal, hogy nem egyszerre ünnepli a Húsvétot veletek, felrúgja a Keresztény egységet.

9.

Kép: Egy téren egy galamb álldogál, egy másik galamb közelített feléje észak-keletről. A repülő galamb az álló galambba beleolvadt, eggyé váltak, majd egyetlen egy galamb formájában repültek észak-kelet felé, amerről a repül

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 171
Heti: 629
Havi: 2 751
Össz.: 194 596

Látogatottság növelés
Oldal: Isten szemével
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2018 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »